TIK w SJO VICTORIA

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne to nieodłączna część życia współczesnego człowieka. Są one obecne w każdej dziedzinie, w tym  w edukacji.

Dlatego też w SJO VICTORIA równolegle do analogowych metod nauczania, regularnie, mądrze i jak pokazuje nasze doświadczenie – efektywnie korzystamy z nowoczesnych technologii, które korzystnie wpływają na przebieg procesu uczenia się naszych słuchaczy. Nasze sale wyposażone są  w tablice interaktywne, komputery i rzutniki, dzięki czemu nasi lektorzy mają swobodny dostęp do materiałów, treści i narzędzi, które pozwalają na intensywniejszy kontakt uczniów na żywym językiem.  TIK w znacznym stopniu ułatwiają nam samodzielne projektowanie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie prezentacji i adaptację różnego rodzaju  filmów, artykułów, ćwiczeń  i materiałów autentycznych na potrzeby lekcji i dostosowywanie ich do zainteresowań uczniów. Aby robić to odpowiedzialnie, lektorzy SJO VICTORIA ustawicznie uczestniczą w kursach i szkoleniach, mających na celu doskonalenie umiejętności korzystania z rozwiązań, jakie oferują nowoczesne technologie, a także dzielą się zdobytą wiedzą i autorskimi pomysłami z innymi nauczycielami z Polski.